Przyśpiewki ludowe
Zawarte tu pieśni, piosenki i przyśpiewki można zaliczyć do zabytków folkloru mazowieckiego. Były one dobrymi towarzyszami dla wiejskiego ludu w chwilach radosnych jak wesela, czy dożynki, w pracy i w odpoczynku. Cechuje je prosty niewyszukany język i treść i archaiczna melodyka, która została szczegółowo zapisana w pracy dr Grażyny Dąbrowskiej "Folklor Mazowsza. Mazowsze nad Świdrem" oraz w opracowaniu Tadeusza Krystyniaka "Kołbielskie obrazki muzyczne".